snimka-logo-oocr

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (ďalej len „organizácia“) je právnická osoba založená podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon“) na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu  na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja […]

Čítať viac →
Snímka (2)

Združenie miest a obcí Záhorie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením.   Pod hlavičkou ZMO Záhorie ( od 6.1.2013 pôvodne ZOZO) úzko spolupracuje 76 členských obcí a miest. Administratívne je územie Záhoria rozdelené do troch obvodov – Malacky, Senica a Skalica. Obvod Malacky je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja a okres Senica […]

Čítať viac →