KATALÓG FIRIEM regiónu Záhorie na stránkach Regionálneho Informačného portálu ponúka priestor na základnú prezentáciu firiem.  Firmám zaradeným do Katalógu garantujeme pravidelnú aktualizáciu údajov na vizitke.

 

Pravidlá zverejňovania údajov o subjektoch pôsobiacich v regióne Záhorie

Nižšie uvedené pravidlá sa týkajú subjektov (ďalej len „záujemca“), ktorí by prejavili záujem zverejňovať informácie o sebe v Katalógu firiem
Prevádzkovateľ bude evidovať, zbierať a zverejňovať údaje od záujemcov prostredníctvom registračného formulára ktorý bude umiestnený na stránke.

 

Právo na zverejnenie má každý záujemca z regiónu Záhorie, ktorého je možné zaradiť do vybraných tematík (sekcií), ktoré portál aktuálne podporuje. Záujemca musí poskytnúť základné údaje, ktoré budú zverejnené Rozsah údajov bude závisieť od kategórie (skupiny), do ktorej patrí tematika. Každá tematika bude zaradená do kategórie. Firma a jej stránka bude zaradená do katalógu ak spĺňa nasledujúce kritéria:

Základné podmienky zaradenia firmy:

 • do katalógu budú zaradené len firmy z regiónu Záhorie vid. zoznam Mestá a obce
 • vyplnený objednávkový formulár
 • overenie údajov firmy/profilu administrátorom
 • schválenie objednávky administrátorom
 • vystavenie a úhrada vystavenej zálohovej faktúry (v prípade plateného profilu)
 • kompletizácia zaslaných materiálov (štandardne do 48 hodín od zaplatenia objednávky)
 • informácie zadané vo formulári sú zapísané v slovenskom (formát Word).
 • všetky údaje zadávajte s diakritikou
 • foto vo formáte JPG
 • obsah firemnej stránky nie je v rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi
 • obsah firemnej stránky je prínosom pre návštevníkov katalógu
 • nesúhlasíme so zaradením stránky, ktorej obsah tvorí sex, erotika, porno,
  obsah s prvkami násilia a rasovej neznášanlivosti

 

  Základné údaje, ktoré budú uvedené pri zaradení firmy do katalógu (vid vzor vizitka)

 • ilustračné foto
 • text – informácie o firme
 • vizitka kontakty
 • mapa

EVOS spol.s r.o.

 

Ďalšie informácie

 • Aby bola zabezpečená aktuálnosť údajov od záujemcov uskutoční sa približne raz ročne aktualizácia údajov, ak sa pri niektorých tematikách nestanoví iný aktualizačný cyklus. Ak záujemca na výzvu nedodá aktualizované údaje, zostávajú v platnosti údaje ktoré boli nastavené pri Základnej prezentácii.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť údaje, ak ich nie je možné zaradiť do existujúcej tematiky alebo patria do tematiky, v ktorej o zverejnení rozhoduje redakčný tím. Prevádzkovateľ bude evidovať len firmy ktoré sa nachádzajú na územiu regiónu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť údaje od záujemcu v tematike, do ktorej nepatria alebo zaradenie do tejto tematiky je nejednoznačné či rozporuplné.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť údaje (texty, fotografie), ktoré nezodpovedajú kvalitatívnym, alebo kvantitatívnym požiadavkám. Na nedostatky bude záujemca upozornený. Po odstránení všetkých nedostatkov zistených a pripomienkovaných prevádzkovateľom budú údaje zverejnené na portáli. Na požiadanie za poplatok môže nedostatky odstrániť aj prevádzkovateľ portálu, ak to povaha nedostatkov umožňuje.
 • Záujemcovia budú postupne zverejňovaní po doručení údajov v stanovenej kvalite. Záujemcovia budú zaradení do poradia. Pri poradí zverejňovania záujemcov bude jediným kritériom zaradenie podľa aktualizačného balíčka.
 • Tieto pravidlá sa môžu na základe rozhodnutia zodpovedného orgánu meniť a prispôsobovať podmienkam prevádzky. Zmeny v pravidlách budú na portáli zverejnené vopred.

 

Ak máte záujem zaradiť firmu do Katalógu firiem pozrite si cenník

Cenník Katalóg firiem

_____________________________________________________________________

Kontakt:

TLAČOVÁ A INFORMAČNÁ KANCELÁRIA ZÁHORIE
Námestie mieru č. 5
908 51 Holíč
Tel.: + 421 905 625416

E mail: ezahorie@ezahorie.sk

 Web: http://zahorie.org/