gbely-tik1

V Dome kultúry Gbely začala svoju činnosť Turistická informačná Kancelária (ďalej len TIK), ktorá bola vybudovaná z prostriedkov INTERREG III.A SR-ČR. Zmluva medzi MVaRR SR a mestom Gbely o poskytnutí­ nenávratného finančného prí­spevku bola podpí­saná primátorom mesta v júli 2005.

Zriadenie turistickej informačnej kancelárie by malo prispieť k obohateniu a rozšíreniu poskytovaných služieb obyvateľom mesta, ako i návštevníkom a rekreantom mesta a blízkeho okolia. TIK poskytuje informácie z regiónu Gbely a okolie – možnosti rekreácie, stravovania a ubytovanie nielen na Záhorí­, ale i na Južnej Morave v Českej republike, ktorá susedí­ so Záhorím, ďalej poskytuje kontaktné adresy a telefónne čí­sla hotelov a ubytovní­, firiem, organizácií­ a podnikov, polí­cie, nemocnice a pod.
V kancelárii sú k dispozí­cii i propagačné materiály a počítač vybavený a naplnený informáciami o meste Gbely a ostatných obcí­ z regiónu Gbely a okolie ako napr. Petrova Ves, Kopčany, Kúty, Brodské, Letničie, Radimov a v neposlednom rade i mesta Židlochovice, ktoré je partnerské mesto Gbelov. V TIK-u sa dozviete viac o histórii vyššie uvedených obcí­ a ich kultúrnych pamiatkach, či významnych občanoch.

Ďalšie služby:

– informácie o možnostiach rekreácie, stravovania a ubytovania nielen na
Záhorí, ale i na Južnej Morave v Českej republike, ktorá susedí so Záhorím

– poskytovanie kontaktných adries a telefónnych čísiel hotelov a ubytovní,
firiem, organizácií a podnikov, polície, nemocnice a pod.

– k dispozícii propagačné materiály, mapy, brožúry, pohľadnice a letáky v
slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku

– po telefonickom dohovore je možná aj návšteva Mestskej a naftárskej
expozície spoločne s odborným výkladom

– Komplexné informácie o rekreačnej oblasti Adamovské jazerá – raftovanie,
preprava loďou, vyhliadkové plavby, požičovňa bicyklov a požičovňa šlapacích
bicyklov na vodu.

csm_TIC_5f33e67c18

Turistická informačná Kancelária

Naftárska ulica 2104/2

908 45 Gbely

Kontaktná osoba: Slavomír Brutovský

Telefón: 034 / 6621 764

Email: kultura@gbely.sk

Web:

Zatiaľ nehodnotené

Ohodnoťte firmu