Turistická informačná kancelária Mesta Gbely

V Dome kultúry Gbely začala svoju činnosť Turistická informačná Kancelária (ďalej len TIK), ktorá bola vybudovaná z prostriedkov INTERREG III.A SR-ČR. Zmluva medzi MVaRR SR a mestom Gbely o poskytnutí­ nenávratného finančného prí­spevku bola podpí­saná primátorom mesta v júli 2005. Zriadenie turistickej informačnej kancelárie by malo prispieť k obohateniu a rozšíreniu poskytovaných služieb obyvateľom mesta, … Čítať ďalej Turistická informačná kancelária Mesta Gbely