malacky

Turicticko-informačná kancelária sa nachádza v meste Malacky na Bernolákovej ulici 1/A (v budove inkubátora ). Svojim zákazníkom poskytujeme komplexné služby cestovného ruchu od 29. 6. 2006. TIK zabezpečuje ďalej sprievodcovskú, faxovú, kopírovaciu službu a propagáciu kultúrnych podujatí v meste a okolí. Špecializuje sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o meste Malacky, máp, pohľadníc a darčekových predmetov.

Projekt Turisticko-informačnej kancelárie bol spolufinancovaný európskou úniou zo štrukturálneho fondu ERDF. Začiatok prác 22. 3. 2006, jeho dokončenie 29. 6. 2006.

Turisticko-informačná kancelária je od 30. 1. 2007 oficiálnym členom Slovenskej asociácie informačných kancelárií (AICES) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Od 1. 1. 2016 je Turisticko-informačná kancelária súčasťou príspevkovej organizácie mesta – Mestského centra kultúry Malacky.

Klientske hodiny

Pondelok

9.00 – 17.00 h

Utorok

9.00 – 17.00 h

Streda

9.00 – 17.00 h

Štvrtok

9.00 – 17.00 h

Piatok

9.00 – 17.00 h

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené

 

Turisticko-informačná kanceláriacsm_TIC_5f33e67c18

Bernolákova 1/A

901 01 Malacky

Telefón:+ 421 34 772 20 55

Email: tik@malacky.sk

Web: www.malacky.sk

Zatiaľ nehodnotené

Ohodnoťte firmu