zrebcin

 

Ponúkame ubytovanie v historických priestoroch Žrebčína Kopčany

 

  • Kapacita izieb 5, v každej izbe sa nachádzajú 3 postele s možnosťou prístelky,
  • Každá izba má vlastné sociálne zariadenie ( WC, kúpeľňa ),
  • Izby sa nachádzajú na poschodí s výhľadom na jazdiareň,
  • Spoločenská miestnosť sa nachádza taktiež na poschodí,
  • Obedy a večery –  cca 1 km od objektu sa nachádza reštaurácia,
  • Voľný čas ( požičanie bicyklov – cyklistická cesta na brehu rieky Moravy, kúpanie v rekreačnej oblasti Adamov, rybolov )

 

História Žrebčína Kopčany

 

Prvá zmienka o existencii záhorskej obce Kopčany z roku 1392 pochádza zo súpisu fár šaštínskeho   archidiakonátu a týka sa dvoru Kopchan patriaceho do panstva holíčskeho hradu. V dokumente sa uvádza i údaj o fare, čo potvrdzuje domnienku o existencii kostola a o legislatívnom usporiadaní obce.

Žrebčín je situovaný na rovnom priestranstve medzi  komunikáciou vedúcou do obce a riekou Moravou. Severným krídlom, v strede ktorého je reprezentačná časť je situovaný na os komunikácie, ktorá vedie do holíčskeho kaštieľa. Objekt je dvojpodlažný (druhé podlažie tvorí vlastne podkrovie), štvorkrídlového pôdorysu s vnútorným uzavretým dvorom. Jeho tri krídla sú jednotraktové. Západné krídlo tvorí dvojtrakt a je podpivničené. Vstupy do vnútorného dvora sú situované na strednú os krídla východného, západného a severného (a na tretiu os južného krídla). Západné krídlo administratívne je prístupné z prejazdu. Vo východnom a západnom krídle sú situované schodiská vedúce na II. podlažie (do podkrovia). Miestnosti prízemia sú radené aditívne za sebou. Sú čiastočne priechodné a čiastočne prístupné z dvora. Miestnosti západného krídla sú z častí prepojené a niektoré prístupné zo spojovacej chodbičky. Do miestnosti II. podlažia (podkrovia) sprostredkúva prístup spojovacia chodbička (západné krídlo). Hlavná severná fasáda, v strede ktorej je malýkaštieľ, je dvojpodlažná, má v úrovni I. podlažia otvorený balkón. Rizalit uzatvára volutový štít so slnečnými hodinami. Severná fasáda (reprezentačná časť) je vertikálne členená ako jej dvorová časť. Architektonické členenie tejto fasády je zhodné s jej južnou časťou.Vonkajšie i dvorové fasády krídel objektu sú členené piliermi uzavretými stlačenými, oblúkmi tak, že vytvárajú slepé arkády. Arkády sú ukončené trojbokými štítmi s bohato profilovanou rímsou. Štíty nad strednou osou krídel majú segmentové ukončenie, tiež s bohato profilovanou rímsou. Vnútorná dispozícia objektu je pravidelná a vyvážená. V 19.storočí sa podkrovia (II. podlažie) západného krídla situovali obytné priestory, ktoré však rešpektovali vnútornú dispozíciu  I. podlažia. Ostatné priestory podlažia si zachovali pôvodné dispozičné členenie. Rekonštrukcia si vyžiada veľa úsilia aby sa priblížila pôvodnej situácii.

 

Žrebčín Kopčany s.r.o.vizitka.9179 zrebcin
Kollárova 1146
908 48 Kopčany
Telefón: +421 905 206 768
E-mail: hipos.kopcany@mail.t-com.sk
Web: www.zrebcinkopcany.eu
Zatiaľ nehodnotené

Ohodnoťte firmu